Nyheter

Nya bestämmelser med anledning av covid-19

Nedanstående gäller från och med 24 november 2020 och tills annat meddelas:

1.
Tennisskola för ungdomar födda 2005 och senare fortsätter som vanligt.

All annan verksamhet organiserad av klubben är inställd.

Förälder som lämnar barn i tennisskolan ombeds att inte vistas i hallen under tid som barnet tränar.

Barn i tennisskolan som absolut inte vill vara i hallen utan förälder kan ha denne med sig. Förälder ska då vistas på övre plan.

2.
I hallens serviceytor får samtidigt vistas max 8 vuxna personer.

Utöver eventuell förälder ska icke-spelande vuxen inte vistas i hallen.

Omklädningsrummen hålls stängda och spelande ombeds att inte byta om i hallen.

Beakta myndighetsföreskrifter gällande bland annat att hålla avstånd, förhållningssätt vid symptom, spelpartners, hygien och dylikt.

Även om du kan anses uppfylla kraven på att kunna vistas i hallen bör Du överväga om du ändå kan undlåta att vistas där.

3.
Hallen hålls således tills vidare öppen för aktieägare/abonnent/bokning.

Vi kommer dock att kraftigt begränsa möjligheterna till bokning och ett minskat antal banor kommer därför att vara tillgängliga.

Vi betonar också, nämnt ovan, vikten av att beakta beslut och föreskrifter som lämnats i syfte att minska smittspridning.

GÖR KLOKA VAL – MINSKA RISKEN FÖR SMITTSPRIDNING

Styrelsen // Lennart Karlsson //  tel 0762794855

Välkomna tillbaka efter höstlovet!

Vi fortsätter med träningarna som vanligt men med en påminnelse om den fortsätta smittspridningen i samhället. Vi ber er därför fortsätta följa rekommendationerna om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom.

Vi anpassar vår verksamhet på det sättet att vi kommer fokusera på matchspel under träningarna. Vi ber även er föräldrar att helst lämna och hämta era barn utanför hallen och inte stanna i hallen under träningarna.

Slutligen vill vi passa på att hälsa välkomna till helgens sprintdubbel, var god se tidigare inbjudan.

Ronneby TKs aktiviteter HT-2020

Hej alla tennisbarn, ungdomar, föräldrar och vuxna!

Hoppas att ni har haft en skön sommar och att ni nu är redo för en ny tennissäsong!

Höstterminens träningar (tennisskolan, vuxenkurser m fl. börjar på måndag den 31 augusti!

Jag kommer som vanligt att göra ett gällande schema. Ni som har särskilda önskemål om andra tider än de ni hade under vårterminen 2020 är välkomna att kontakta mig senast den 28 augusti. I annat fall räknar jag med att ni har valt att behålla era gamla tider som ni redan har haft.

När det gäller Funny-grupperna som tränar på fredagar kl 18.00-19.00 och lördagar kl 11.00-12.00 fortsätter dessa med Multi SkillZ DrillZ p g a att det gav ett tillfredsställande resultat.

Vuxengrupper tränar under samma tider som tidigare.

Alla som är intresserade att börja spela tennis är hjärtligt välkomna att anmäla sig. Se bifogad anmälningsblankett.”

”Keep swinging”

Vänligen!

Jozo Grbavac
Certifierad Tennis Coach ( Linnèuniversitetet)
mob 076 79 14 001

Klicka för att komma åt Anmälan-till-Ronneby-TKs-aktiviteter-HT-2020.pdf

Padelbanor för utomhusbruk i Brunnsparken

Ronneby Tennisklubb har till Ronneby Kommun framställt en önskan om att uppföra padelbanor för utomhusbruk i Brunnsparken. Uppförande av padelbanor tror vi kommer resultera i dels en allmän utveckling och ökad aktivitet i Brunnsparken, dels en breddning av Ronneby Tennisklubbs egen verksamhet.
Vår viktigaste målgrupp är kommunens ungdomar till vilka vi idag erbjuder möjligheter att lära sig grunderna i tennis. Dessa möjligheter vill klubben nu, om möjligt, utöka till att också gälla padel. Information i ärendet kommer att meddelas via facebooksidan och hemsidan.
Kontaktperson i ärendet: Staffan Sundås

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Information angående coronavirus

Information angående coronaviruset och covid-19:

Vi kommer i dagsläget fortsätta vår verksamhet som vanligt men följer myndigheternas, kommunens och Svenska tennisförbundets rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter deras riktlinjer.

Tänk på att tennishallen är en mötesplats där eventuell smitta utsätter ett stort antal personer för risk. Om du känner dig sjuk eller uppvisar symtom på sjukdom ber vi dig att stanna hemma. Det skyddar andra från smitta.

Vi kommer löpande informera er vid förändringar via hemsidan och på Facebook.

Tennis glädje och träning för livet

En undersökning från Österbro visar att tennis gör att man mår bra och lever längre.
Dr James O´Keefe, som var en av de ansvariga för den brittiska studien, har tidigare dragit ungefär samma slutsats:
”Vi vet att den sociala delen av idrottande ger stressminskning, vilket är positivt för hälsan i stort.”
Här är listan på ökad genomsnittslängd, enligt Österbroundersökningen:
• Tennis, 9,7 år
• Badminton, 6,2 år
• Fotboll, 4,7 år
• Cykling, 3,7 år
• Simning, 3,4 år
• Löpning, 3,2 år
• Gymnastik 3,1 år
• Gym, 1,5 år

Racketsporterna är de mest sociala sporterna och är dessutom fysiskt ansträngande en bra kombination.
Lycka till med tennisen 🙂