Tidig historia

Ronneby Tennisklubb, eller Ronneby Lawn-Tennisklubb, som den först hette, bildades 1924 av några tennisintresserade vid en sammankomst på Brunnshotellet i Ronneby. Tennisbanorna fanns redan sedan flera år tillbaka för hotellets gäster och dessa drivs nu av tennisklubben.

Utomhusbanorna

Brunnsbanorna är vackert belägna i Ronneby Brunnspark. Vi har tre övre banor som ligger på olika platåer, vilket gör att man kan se alla banorna från översta platån. Den nedersta banan har dessutom en läktare. Alldeles intill Ronneby Brunns hotell finner Du också tre banor.

Under sommarmånaderna sprudlar det av aktivitet i Brunnsparken.
Ett par hundra meter bort från de övre banorna finns hotellet med tillgång till både SPA och nybyggt Brunnsbad med flera attraktioner. Perfekt att besöka efter ett avslutat träningspass eller en svettig tennismatch!

Ovanför tennisbanorna går elljusspåret, som är en bra plats för uppvärmning.

Välkommen till en modern anläggning och tennishall i Ronneby!

Ronneby Bollhall AB

Hallens tillkomst skedde 1989 genom insatser från många personer både med kapital och ideellt arbete.
Även idag sker mycket av arbetet ideellt för att kunna bibehålla hallen i gott skick.

Klubben hade då, förutom ett antal disponibla timmar i intilliggande sporthall endast tillgång till utebanor i Brunnsparken. Efter en hejdundrande invigning januari 1990 fick klubbverksamheten ett uppsving och medlemsantalet ökade.

Eliashallen har haft ett antal namn genom åren, det började med Riqumahallen, för att sedan bytas till Cetethermhallen.
2004 fick den namnet, Dobelhallen, som 2013 ändrades till ELIAS Hallen

Några av hallens fina egenskaper är trevlig miljö, bra ljussättning och en låg bullernivå.

Ägandet

En speltimme per vecka är den ersättning som utgör utbytet för aktiekapital.
Idag ägs hallen till 62,6% av RTK, till 28,5% av tjugonio privatpersoner och 8,9% av aktiebolag i Ronneby