Välkommen – du också!

Tennisen är en familjesport där även föräldrarna bör vara med och prova också.
Dagens tennis anpassar sig efter barnens behov, med bollar, spelplan och racketar anpassade för olika åldrar även för de yngsta spelarna. För de allra yngsta spelarna har vi minitennisen. Läs mer under respektive sida. Det är aldrig försent att börja något som hela familjen kan ha glädje av!

Tennis – Sporten för alla!

Tennis är en sport med låg skaderisk och som man kan vara aktiv med under hela sin livstid. De äldsta licensierade tävlingsspelarna är mellan 80-90 år unga. 

Tennis lämpar sig väl för alla åldersgrupper och spelstyrkor. Det är en utmärkt familjesport som passar lika bra för både män och kvinnor. Det är relativt billigt att börja med tennis eftersom det inte krävs någon avancerad utrustning. Det är även en lättillgänglig sport. Det finns många tennisklubbar och det finns ett rikt utbud av kommunala banor och sommaranläggningar runtom i landet.

Flera studier har även visat att tennis är en väldigt nyttig sport både för den fysiska och mentala hälsan. Regelbundet tennisspel leder bland annat till minskat blodtryck, bättre syreupptagningsförmåga, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och lägre stress. Tennis är en allsidig sport som förbättrar såväl kondition, styrka, smidighet, balans som reaktionsförmåga. Det finns dessutom knappast någon mer psykologisk sport än tennis. Flertalet analytiker menar att man lär känna sig själv bättre tack vare regelbundet tennisspelande.

Tennis