Höstterminens träningar

Hej alla tennisbarn, ungdomar, föräldrar och vuxna!
Hoppas att ni har haft en skön sommar och att ni nu är redo för en ny tennissäsong!

Höstterminens träningar tennisskolan, vuxenkurser m fl. börjar på måndag den 28 augusti!
Jag kommer som vanligt att göra ett gällande schema. Ni som har särskilda önskemål om
andra tider än de ni hade under hösttermin 2023 är välkomna att kontakta mig senast den 25
augusti. I annat fall räknar jag med att ni har valt att behålla era gamla tider som ni redan har
haft.

När det gäller Funny-grupperna som tränar på fredagar kl 18.00-19.00 och lördagar kl 11.00-
12.00 fortsätter dessa med Multi SkillZ DrillZ då det gav ett tillfredsställande resultat.
Vuxengrupper tränar under samma tider som tidigare (torsdags grupp börjar kl 18.00)
Alla som är intresserade att börja spela tennis är hjärtligt välkomna att anmäla sig.

Hälsningar
Jozo Grbavac

Brev hösttermin 2023

Padelbanor för utomhusbruk i Brunnsparken

Ronneby Tennisklubb har till Ronneby Kommun framställt en önskan om att uppföra padelbanor för utomhusbruk i Brunnsparken. Uppförande av padelbanor tror vi kommer resultera i dels en allmän utveckling och ökad aktivitet i Brunnsparken, dels en breddning av Ronneby Tennisklubbs egen verksamhet.
Vår viktigaste målgrupp är kommunens ungdomar till vilka vi idag erbjuder möjligheter att lära sig grunderna i tennis. Dessa möjligheter vill klubben nu, om möjligt, utöka till att också gälla padel. Information i ärendet kommer att meddelas via facebooksidan och hemsidan.
Kontaktperson i ärendet: Staffan Sundås

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen