Träningen startar igen 25 januari

Hej alla tennisspelare,

Ronneby Tennisklubb har under den senaste tiden noggrant följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Svenska Tennisförbundet.
Enligt det som framkommit under de senaste dygnen kommer vi att starta upp verksamheten 25/1.

Nedanstående kan komma att förändras i takt med rekommendationerna från kommun, myndigheter och förbund.

Grupper och tider:
Juniorträning – Träning enligt höstens tider
Tävlingsgrupp – Träning enligt höstens tider
Minitennis – Träning enligt höstens tider INGA FÖRÄLDRAR I HALLEN
Vuxengrupper – Träning enligt höstens tider

Vi har tagit beslutet att Corona-säkra träningarna ytterligare, ”vi ställer om istället för att ställa in” som Svenska Tennisförbundets ordförande uttryckte det.
Tränaren sköter insläpp av deltagare i hallen innan träningen börjar, dörren kommer att vara låst.
Vi kommer fördela deltagarna över 3 banor dvs över ca 2000kvm
Separat IN och UTGÅNG (utgång via nödutgång strax intill entrén) följ Tränarens instruktioner.
Vi uppmanar föräldrar till tränande barn att noggrant överväga hälsan i familjen innan ni överlämnar era barn vid hallen, inga symptom får förekomma.
Inga anhöriga till spelare får vistas i tennishallen under träning.
Obligatorisk handsprittvätt innan och efter träningen
Fokus på matchspel vilket minimerar kontakt mellan spelare och tränare.
Ingen gemensam uppvärmning, sker individuellt på den av tränaren tilldelad banan

Ni är välkomna att kontakta Jozo vid frågor om träningen!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen RTK

Ny information med anledning av corona

Utöver vad som tidigare angivits gäller nedanstående:

– All organiserad tennisskola avslutas 21 december. När tennisskolan kan återupptas på nyåret kan vi inte säga idag. Jozo kommer att informera så fort vi får minsta ny information om vad som gäller den organiserade verksamheten.  

– Vi kommer att fortsätta att ha hallen disponibel för spel och bokning. 

– Vi kommer dock att kraftigt begränsa möjligheterna till bokning i syfte att begränsa antalet personer som vistas i hallen. 

– Personer som inte spelar kan vistas i hallen bara om man kan ange speciella skäl.

Vid frågor kontakta Lennart Karlsson   ‪0762794855‬ eller ‪kmlkarlsson@yahoo.se‬

/Styrelsen

Nya bestämmelser med anledning av covid-19

Nedanstående gäller från och med 24 november 2020 och tills annat meddelas:

  1. Tennisskola för ungdomar födda 2005 och senare fortsätter som vanligt. All annan verksamhet organiserad av klubben är inställd.Förälder som lämnar barn i tennisskolan ombeds att inte vistas i hallen under tid som barnet tränar. Barn i tennisskolan som absolut inte vill vara i hallen utan förälder kan ha denne med sig. Förälder ska då vistas på övre plan.I hallens serviceytor får samtidigt vistas max 8 vuxna personer.
  2. Utöver eventuell förälder ska icke-spelande vuxen inte vistas i hallen. Omklädningsrummen hålls stängda och spelande ombeds att inte byta om i hallen.Beakta myndighetsföreskrifter gällande bland annat att hålla avstånd, förhållningssätt vid symptom, spelpartners, hygien och dylikt. Även om du kan anses uppfylla kraven på att kunna vistas i hallen bör Du överväga om du ändå kan underlåta att vistas där.
  3.  Hallen hålls således tills vidare öppen för aktieägare/abonnent/bokning. Vi kommer dock att kraftigt begränsa möjligheterna till bokning och ett minskat antal banor kommer därför att vara tillgängliga. Vi betonar också, nämnt ovan, vikten av att beakta beslut och föreskrifter som lämnats i syfte att minska smittspridning.

GÖR KLOKA VAL – MINSKA RISKEN FÖR SMITTSPRIDNING

Styrelsen // Lennart Karlsson //  tel 0762794855

Ronneby TKs aktiviteter HT-2020

Hej alla tennisbarn, ungdomar, föräldrar och vuxna!

Hoppas att ni har haft en skön sommar och att ni nu är redo för en ny tennissäsong!

Höstterminens träningar (tennisskolan, vuxenkurser m fl. börjar på måndag den 31 augusti!

Jag kommer som vanligt att göra ett gällande schema. Ni som har särskilda önskemål om andra tider än de ni hade under vårterminen 2020 är välkomna att kontakta mig senast den 28 augusti. I annat fall räknar jag med att ni har valt att behålla era gamla tider som ni redan har haft.

När det gäller Funny-grupperna som tränar på fredagar kl 18.00-19.00 och lördagar kl 11.00-12.00 fortsätter dessa med Multi SkillZ DrillZ p g a att det gav ett tillfredsställande resultat.

Vuxengrupper tränar under samma tider som tidigare.

Alla som är intresserade att börja spela tennis är hjärtligt välkomna att anmäla sig. Se bifogad anmälningsblankett.”

”Keep swinging”

Vänligen!

Jozo Grbavac
Certifierad Tennis Coach ( Linnèuniversitetet)
mob 076 79 14 001

Klicka för att komma åt Anmälan-till-Ronneby-TKs-aktiviteter-HT-2020.pdf

Padelbanor för utomhusbruk i Brunnsparken

Ronneby Tennisklubb har till Ronneby Kommun framställt en önskan om att uppföra padelbanor för utomhusbruk i Brunnsparken. Uppförande av padelbanor tror vi kommer resultera i dels en allmän utveckling och ökad aktivitet i Brunnsparken, dels en breddning av Ronneby Tennisklubbs egen verksamhet.
Vår viktigaste målgrupp är kommunens ungdomar till vilka vi idag erbjuder möjligheter att lära sig grunderna i tennis. Dessa möjligheter vill klubben nu, om möjligt, utöka till att också gälla padel. Information i ärendet kommer att meddelas via facebooksidan och hemsidan.
Kontaktperson i ärendet: Staffan Sundås

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen