Hallen stängs för alla över 18 år

På grund av det allmänna smittläget har vi beslutat att stänga tennishallen för allt spel för vuxna över 18 år.

Nedstängningen gäller tiden 19 april -‪ 2 maj. ‬

Den enda verksamhet som får bedrivas i tennishallen under perioden är RTK:s tennisskola för ungdomar.

Detta betyder att tennisskola för vuxna ställs in under perioden. Eventuell kompensation för detta kommer att erbjudas.

I övrigt ingen vistelse av vuxna i tennishallen.

Hälsningar

Styrelsen  / Lennart Karlsson

‪0762794855‬
‪kmlkarlsson@yahoo.se‬

Träningen startar igen 25 januari

Hej alla tennisspelare,

Ronneby Tennisklubb har under den senaste tiden noggrant följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Svenska Tennisförbundet.
Enligt det som framkommit under de senaste dygnen kommer vi att starta upp verksamheten 25/1.

Nedanstående kan komma att förändras i takt med rekommendationerna från kommun, myndigheter och förbund.

Grupper och tider:
Juniorträning – Träning enligt höstens tider
Tävlingsgrupp – Träning enligt höstens tider
Minitennis – Träning enligt höstens tider INGA FÖRÄLDRAR I HALLEN
Vuxengrupper – Träning enligt höstens tider

Vi har tagit beslutet att Corona-säkra träningarna ytterligare, ”vi ställer om istället för att ställa in” som Svenska Tennisförbundets ordförande uttryckte det.
Tränaren sköter insläpp av deltagare i hallen innan träningen börjar, dörren kommer att vara låst.
Vi kommer fördela deltagarna över 3 banor dvs över ca 2000kvm
Separat IN och UTGÅNG (utgång via nödutgång strax intill entrén) följ Tränarens instruktioner.
Vi uppmanar föräldrar till tränande barn att noggrant överväga hälsan i familjen innan ni överlämnar era barn vid hallen, inga symptom får förekomma.
Inga anhöriga till spelare får vistas i tennishallen under träning.
Obligatorisk handsprittvätt innan och efter träningen
Fokus på matchspel vilket minimerar kontakt mellan spelare och tränare.
Ingen gemensam uppvärmning, sker individuellt på den av tränaren tilldelad banan

Ni är välkomna att kontakta Jozo vid frågor om träningen!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen RTK

Förtydligande och påminnelse angående covid-19

Vi har förmånen att fortfarande hålla hallen öppen för bokning och spel men med vissa restriktioner:

-Man kan endast boka och spela på bana 1 och 3. Bana 2 får endast användas vid bokning av bollmaskin och då i stället för bana 3.
-Man får vara max fyra spelande på varje bana.
-Tänk på att inte komma för tidigt innan din bokade timme och inte stanna kvar i hallen efteråt.
-Endast spelande personer får uppehålla sig i hallen med undantag för föräldrar till barn som absolut inte kan vara i hallen själva.
-Omklädningsrummen är stängda och byter om gör man hemma.
-Håll avstånd.
-Tvätta händerna.
-Stanna hemma vid minsta symtom.

Tack för visad hänsyn!
Om vi alla hjälps åt att följa detta har vi möjlighet att hålla hallen öppen för bokning och spel tillsvidare.

Gott nytt år till er alla!

Ny information med anledning av corona

Utöver vad som tidigare angivits gäller nedanstående:

– All organiserad tennisskola avslutas 21 december. När tennisskolan kan återupptas på nyåret kan vi inte säga idag. Jozo kommer att informera så fort vi får minsta ny information om vad som gäller den organiserade verksamheten.  

– Vi kommer att fortsätta att ha hallen disponibel för spel och bokning. 

– Vi kommer dock att kraftigt begränsa möjligheterna till bokning i syfte att begränsa antalet personer som vistas i hallen. 

– Personer som inte spelar kan vistas i hallen bara om man kan ange speciella skäl.

Vid frågor kontakta Lennart Karlsson   ‪0762794855‬ eller ‪kmlkarlsson@yahoo.se‬

/Styrelsen

Nya bestämmelser med anledning av covid-19

Nedanstående gäller från och med 24 november 2020 och tills annat meddelas:

  1. Tennisskola för ungdomar födda 2005 och senare fortsätter som vanligt. All annan verksamhet organiserad av klubben är inställd.Förälder som lämnar barn i tennisskolan ombeds att inte vistas i hallen under tid som barnet tränar. Barn i tennisskolan som absolut inte vill vara i hallen utan förälder kan ha denne med sig. Förälder ska då vistas på övre plan.I hallens serviceytor får samtidigt vistas max 8 vuxna personer.
  2. Utöver eventuell förälder ska icke-spelande vuxen inte vistas i hallen. Omklädningsrummen hålls stängda och spelande ombeds att inte byta om i hallen.Beakta myndighetsföreskrifter gällande bland annat att hålla avstånd, förhållningssätt vid symptom, spelpartners, hygien och dylikt. Även om du kan anses uppfylla kraven på att kunna vistas i hallen bör Du överväga om du ändå kan underlåta att vistas där.
  3.  Hallen hålls således tills vidare öppen för aktieägare/abonnent/bokning. Vi kommer dock att kraftigt begränsa möjligheterna till bokning och ett minskat antal banor kommer därför att vara tillgängliga. Vi betonar också, nämnt ovan, vikten av att beakta beslut och föreskrifter som lämnats i syfte att minska smittspridning.

GÖR KLOKA VAL – MINSKA RISKEN FÖR SMITTSPRIDNING

Styrelsen // Lennart Karlsson //  tel 0762794855