Från årsmötet 16 februari

Ronneby Tennisklubb har haft sitt årsmöte för verksamhetsåret 2022 med sedvanliga årsmötesförhanlingar med rapporter om verksamhet och ekonomi. Speciellt noterades att den ekonomiska sponsorverksamheten utvecklats positivt.

Staffan Sundås kvarstår som ordförande till årsmötet 2024.

Melvin Ahlberg. Magnus Simander och Hans Eriksson hyllades för värdefulla insatser inom verksamheten och i underhåll av hallen under det gångna året.