Iordningställande av tennisbanor i Brunnsparken!

Det är av största vikt att DU och JAG som medlemmar i en ideell förening samlas och
gemensamt ställer upp för våra barn och ge dem möjlighet att spela i vår vackra park!
TILLSAMMANS E VI STARKA!
När? Lördagen 6/4 samt lördagen 13/4
Plats: Banorna vid hotellet
Tid: 09.30-13.00
Medtag: Räfsa, spade, handskar
Förtäring: Vi bjuder på kaffe, saft och korv

Älskar att räfsa, klart jag kommer och heter: ………………………………
Älskar att räfsa men kommer enbart lördagen:………………………………
…………………..kan inte komma och sätter in 50kr för att stötta föreningen i att hyra in arbetskraft. Swish: 1232194264
Hjärtligt välkomna!
Vid frågor: Patric Åkesson, akezar@hotmail.com alt 073-070 59 50