Från Mini till Midi-Tennis

Träningen är allsidig i lekform vilket gör att barnet har roligt samtidigt som barnet får tid på sig att utvecklas så väl som möjligt.

Mini-Miditennisen spelas med en röd boll som är 60% mjukare än den vanliga tennisbollen. Den långsammare bollen gör att barnet får chans att ta bollen i "sin egen" höjd vilket gör att tekniken ständigt utvecklas åt rätt håll. Vanliga tennisbollar är för snabba och har för hög studs vilket leder till att barnet lätt kan "tappa" sin teknik.

Målsättningen är att barnet nu ska börja kunna spela bollen över nät fram o tillbaka med elev eller tränare och att dom blir så pass utvecklade i sin förmåga att de blir redo för att ta nästa steg och få börja spela tennis i en MIDITENNIS grupp!

Midi-Tennis

Miditennisen (orange) spelas med en boll som är 50% mjukare än den vanliga tennisbollen.

Träningen blir nu mer tennisinriktad! Barnen ska nu lära sig kunna serva, spela om bollen och göra poäng. Barnen ska lära sig game, set räkning samt bli duktiga på att slå bollen mot förutbestämda mål. Vi tränar in barnens tennis specifika rörelseteknik på banan under roliga och leksamma former.

Målsättningen är att barnen nu ska kunna spela mer och mer till varandra under matchlika former. På vilken nivå och i vilken takt detta kommer att ske kommer att vara väldigt individuellt. De som med träningsflit får tillräckliga förkunskaper blir redo för att ta nästa steg i utvecklingen och får börja spela tennis i en MAXITENNIS grupp!

Spela Midi-Tennis

MIDITENNIS
Bollar: Mini /Midibollar