Ronneby Bollhall AB

Hallens tillkomst skedde genom insatser från många personer både med kapital och ideellt arbete.
Även idag sker mycket av arbetet ideellt för att kunna bibehålla hallen i gott skick.
En speltimme per vecka är den ersättning som utgör utbytet för aktiekapital.
Läs mer längre ner på sidan: Information till Aktieägare i Ronneby Bollhall AB.

Ägandet
Idag ägs hallen till 62,6% av RTK, till 28,5% av tjugonio privatpersoner och 8,9% av aktiebolag i Ronneby.

Bollhallen

Bra ljussättning, trevlig miljö och låg bullernivå - är några av hallens goda egenskaper.

Om hallen

Hallen ägs av Ronneby Bollhall AB, som har RTK som majoritetsägare och drygt 30 minoritetsägare till B-aktier.
Handelsbanken och SEB har varit och är långivare till anläggnings kapitalet.