Välkommen till Ronneby Tennisklubb

ELIAS Hallen

Hallen byggdes 1989.
Klubben hade då, förutom ett antal disponibla timmar i intilliggande sporthall endast tillgång till utebanor i Brunnsparken. Efter en hejdundrande invigning januari 1990 fick klubbverksamheten ett uppsving och medlemsantalet ökade.

Eliashallen har haft ett antal namn genom åren, det började med Riqumahallen, för att sedan bytas till Cetethermhallen.
2004 fick den namnet, Dobelhallen, som 2013 ändras till ELIAS Hallen

Du hittar hallen i sydöstra Ronneby, intill Gymnasieskolan Knut Hahn och Sporthallen.