Avgifter utomhus - vuxna

Avser hyra för en bantimma

Vuxna klubbmedlemmar:  85 kronor per timma.
Övriga vuxna: 100 kronor per timma.

Avgifter utomhus - ungdomar

Avser hyra för en bantimma

Ungdomar i RTK-tennisskola: Gratis
Övriga ungdomar upp till 19år: 50 kronor per timma.

Betalning

Betalning ska ske innan spel påbörjas.

Betalning med Swish
Swish 123 219 4264 Ronneby Tennisklubb, ange:
banhyra, namn, datum och tidpunkt för spel.

Kontant betalning

Betalningen läggs i tillgängligt kuvert vid tennis-shopen (vid nedre brunnsbanorna) på vilket det anges:
namn, datum och tidpunkt för spel. Kuvertet läggs därefter i brevinkastet på Tennisshopens dörr.

Betalning till bankgiro
Betalning sker till BG 5773-9302 och ange:
namn, datum och tidpunkt för spel.

Sommarkort

Klubbmedlem kan, för 600 kronor, köpa sommarkort med fritt spel under sommaren.

Kontaktatlänk

Bokning av tennisbana utomhus

Medlem
Är du medlem och har kod för bokning:
<klicka här>

Medlem
Om du saknar och vill ha bokningskod sänd mejl till:
info@ronnebytk.se. Ange namn, adress och telefon.

Kodlås
Banorna är försedda med kodlås.
För tillgång till kod kontakta nedanstående.

Icke medlemmar

Kontakta nedan kontaktpersoner för bokning av bana.

Kontaktpersoner