Aktieägare - i Ronneby Bollhall AB

Planering av speltimmar
Våren
Pågår t.o.m. vanligen till i slutet av maj.
Hösten

Startar i mitten av augusti
och pågår t.o.m. januari.

Utnyttjande av speltimme
Om aktieägaren inte har för avsikt att utnyttja sin speltimme uppskattar RTK,
om detta meddelas till info@ronnebytk.se eller till styrelsen.

Tilldelad speltid

Den tilldelade speltimmen gäller någon av banorna 1,2 och 3.
Om RTK:s ungdomsverksamhet behöver byta en tidigare disponerad bana - kan så ske.
RTK meddelar då i förväg.