Styrelsen

RTK:s styrelse består av:

Ordförande: Lennart Karlsson
Sekreterare: Rune Eriksson
Veteranansvarig: Jan Lilja
Ledamöter:
Staffan Sundås, Mats Karlsson

Tennissektionen:
Per Lilja (sammankallande),
Staffan Sundås,
Mats Karlsson,
Anna Harestad